פוליסת חיסכון – אפיק ההשקעה החדש שכבש את שוק ההון הישראלי

בשוק הישראלי קיימים אפיקי חיסכון מגוונים – החל מתוכניות חיסכון ופיקדונות בבנק, עבור בקופות גמל שונות וכלה בתיקים מנוהלים וקרנות נאמנות. אחת האלטרנטיבות המעניינות להשקעה, הצוברת תאוצה בשנים האחרונות, היא פוליסת חיסכון.

פוליסות החיסכון מונפקות בידי חברות הביטוח השונות, ובהן הראל, מגדל, הפניקס, כלל ועוד, ומנוהלות במחלקות ניהול ההשקעות שלהן (להוציא חברת הכשרה, המשתפת פעולה בניהול הפוליסות עם חברות ניהול השקעות). המשקיע בפוליסת חיסכון יכול לבחור בין מגוון מסלולים שונים, לפי ההעדפות שלו – למשל התמקדות באיגרות חוב, במניות, במט"ח ועוד; וכן בין רמות סיכון שונות, מנמוכה ביותר ועד גבוהה. ניתן כמובן גם לשלב בין המסלולים.
בפוליסת חיסכון ניתן להשקיע סכומים חד פעמיים או בהפקדות חודשיות שוטפות, וניתן גם לפדות אותן בכל עת ללא תשלום קנס על יציאה מוקדמת, בשונה ממכשירי חיסכון אחרים כמו קופות גמל, למשל. נציין כי פוליסות החיסכון לא נהנות מהטבות מס במועד המשיכה, אולם, אפשר לעבור בין מסלולים שונים של פוליסות חיסכון מבלי שהדבר ייחשב לפדיון, כך שאין צורך לשלם מסים בעת המעבר.

העלויות הכרוכות בפוליסת חיסכון הן בעיקר דמי הניהול. עם זאת, היות שפוליסת החיסכון היא לכאורה מוצר ביטוחי (אף שלרוב אין בה מרכיב ביטוחי של ממש), היא למעשה חוזה מול הלקוח לחברת הביטוח – כלומר, אפשר ואף כדאי לקיים משא ומתן על תנאי החוזה, ובתוך כך – גם על גובה דמי הניהול בפוליסה. בהקשר לכך נציין כי ניתן להיעזר בגורם מקצועי המכיר היטב את הענף, כמו למשל פמילי אופיס, ואלו לרוב יוכלו לסייע בהורדת דמי הניהול.

היתרונות בפוליסת החיסכון הם, כאמור, העובדה שניתן למשוך אותה בכל עת, וכן להעביר כספים בין מסלול למסלול ללא תשלום מס. יתרון נוסף הוא גיוון בהשקעות שכן חלק מפוליסות החיסכון כוללת גם השקעה בנכסים לא סחירים אשר ביצועיהם לא תלויים בשוק ההון. בנוסף, ניהול הפוליסות מפוקח על ידי משרד האוצר, וניתן לבדוק את ביצועיהן באתר ביטוח נט של משרד האוצר.
מנגד, תהליך הפתיחה דורש מילוי טפסים עבור חברת הביטוח, כך שסיוע מקצועי בהחלט יכול לעזור בתהליך הפתיחה ולהביא למיצוי היתרונות של המוצר.